00051-Classic Force

Classic Force là kỹ thuật ép bài tuyệt vời nhất trong tất cả các kỹ thuật ép bài. Đây là kỹ thuật ép bài đòi hỏi bạn phải luyện tập để quen với nhịp điệu và dự đoán được động tác của khán giả.

Thậm chí, khán giả sẽ không tin quân bài họ chọn là một quân bài được định sẵn, dù bạn có nói cho họ biết. Vì động tác ép bài này cơ bản là giống 99% cách khán giả chọn một quân bài bình thường.

THỂ LOẠI