00052-Double Under Cut

Double Under Cut là một kỹ thuật điều khiển một hoặc nhiều lá bài lên đầu, xuống cuối, lật ngược giữa bộ bài.

Đây là một kỹ thuật rất phổ biến và quan trọng, được áp dụng rộng rãi trong rất nhiều trò ảo thuật bài khác nhau.

THỂ LOẠI