00053-Paint Brush Change

Pain Brush Change là một kỹ thuật đổi màu lá bài đơn giản, có thể ứng dụng vào một vài trò ảo thuật khác nháu.

Nó còn có một cái tên khác là Book Change, vì động tác này tương tự như việc bạn lật một trang sách vậy.

THỂ LOẠI