00055-Stuart Gordon Double Lift

Stuart Gordon Double Lift là kỹ thuật cầm hai lá tuyệt vời và quan trọng nhất mà bạn nên luyện tập.

Stuart Gordon Double Lift có thể ứng dụng được vào nhiều trường hợp và nhiều trò ảo thuật mà các động tác cầm hai lá khác không đáp ứng được.

THỂ LOẠI