00056-Wine Control

Wine Control là một kỹ thuật điều khiển lá bài từ giữa bộ bài lên trên đầu một cách … vô hình.

Khán giả sẽ chọn một quân bài, sau đó bạn cho chính tay khá giả bỏ quân bài ấy vào giữa bộ bài, bạn sẽ xào bài một cách bình thường, cho khán giả xem rằng các quân bài trên đầu không phải là con họ chọn.

Sau đó, bạn dễ dàng điều khiển quân bài họ chọn lên trên đầu mà … không phải làm gì thêm cả.

THỂ LOẠI