00057-Key Card

Key Card là một phương pháp rất cơ bản trong ảo thuật, giúp bạn xác định được quân bài mà khán giả chọn ở giữa bộ bài bằng cách nhớ một quân bài khác.

Có rất nhiều phương pháp sử dụng Key Card khác nhau, được ứng dụng vào nhiều trường hợp khác nhau, nhưng một trong những cách sử dụng Key Card phổ biến nhất đó là nhớ quân bài ở cuối cùng của bộ bài.

Các Trò Ảo Thuật Bài Ứng Dụng:
00001-CON 5 TIÊN TRI

THỂ LOẠI