Ảo thuật bài – Pad Xanh Seri – Tập 29

Đây là trò ảo thuật tiên tri hai con bài với cái kết hết sức bất ngờ. Ảo thuật gia sẽ lấy ra hai con bài bất kỳ ở giữa bộ bài đã được xào lên. Sau đó, ảo thuật gia dựa theo những gì khán giả nói và tìm ra hai con bài khác, hai con bài này trùng khớp với hai con bài tiên tri. Điều bất ngờ nhất, đó là ngoại trừ hai con bài tiên tri, ảo thuật gia còn tìm được bốn quân Ace.

Các kỹ năng sử dụng trong trò ảo thuật này:
Kỹ năng ảo thuật bài – Slip Cut & Slip Shot
Kỹ năng ảo thuật bài – Double Under Cut

Ngọc Nguyễn

Thích ảo thuật và tìm hiểu những điều thú vị.

Xem tất cả bài viết