Ảo thuật bài – Pad Xanh Seri – Tập 30

Trò ảo thuật đơn giản với bốn quân K. Ảo thuật gia sẽ lấy ra bốn quân K ở giữa bộ bài và sau đó khiến các quân K lần lượt lật ngược lại sau mỗi lần đếm bài. Ngoài ra, trò ảo thuật này còn một kết thúc khá bất ngờ khi mà bốn quân K cuối cùng sẽ kẹp giữa bốn quân Ace.

Các kỹ năng sử dụng trong trò ảo thuật này:
Kỹ năng ảo thuật bài – Elmsley Count
Kỹ năng ảo thuật bài – Ascanio Spread

Ngọc Nguyễn

Thích ảo thuật và tìm hiểu những điều thú vị.

Xem tất cả bài viết