Ảo thuật bài – Tập 10: Dòng chảy thủy ngân

Trò ảo thuật bài này chỉ dùng duy nhất một kỹ năng đó là Ascanio Spread. Ảo thuật gia cho khán giả xem 4 quân King. Sau khi gôm bài lại, cứ mỗi lần ảo thuật gia xòe bài ra thì sẽ có một quân King lật ngược lại. Cuối cùng, 4 quân King biến thành 4 quân Ace.

Kỹ năng dùng trong trò ảo thuật bài này:
Kỹ năng ảo thuật bài: Ascanio Spread

Ngọc Nguyễn

Thích ảo thuật và tìm hiểu những điều thú vị.

Xem tất cả bài viết