Ảo thuật bài – Tập 11: BD4CB Biến đổi 4 con bài

Trò ảo thuật đem đến ảo giác biến 4 quân Jack thành 4 quân Ace. Hiệu ứng này rất nhanh và trực quan khi ảo thuật gia cho khán giả xem 4 quân Jack, sau đó, ngay lập tức biến thành 4 quân Ace mà hầu như không dùng thêm bất kỳ động tác gì cả.

Ngọc Nguyễn

Thích ảo thuật và tìm hiểu những điều thú vị.

Xem tất cả bài viết