Ảo thuật bài – Tập 12: Số 4 biến đổi

Đây là trò ảo thuật tuyệt vời để mở đầu một màn diễn, bạn sẽ lấy ra một tứ quý bạn muốn để chuẩn bị cho trò ảo thuật tiếp theo. Trò ảo thuật này có tình tùy biến cao, nên bạn có thể thay thế một số kỹ thuật và cách thức khác nhau để lấy ra tứ quý.

Các kỹ năng dùng trong trò ảo thuật này:
Kỹ năng ảo thuật bài: Overhand False Shuffle
Kỹ năng ảo thuật bài: Palm Card

Ngọc Nguyễn

Thích ảo thuật và tìm hiểu những điều thú vị.

Xem tất cả bài viết