Ảo thuật bài – Tập 13: 4 trò ảo thuật bài đơn giản nhất

4 trò ảo thuật đơn giản, kinh điển và sẽ đem đến cho khán giả từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Vì đây là những trò ảo thuật cho người mới, bên bạn sẽ không cần dùng đến nhưng kỹ thuật cao siêu gì cả. Chỉ những mẹo nhỏ là bạn đã có thể làm được những trò ảo thuật để làm ngạc nhiên bạn bè rồi.

Ngọc Nguyễn

Thích ảo thuật và tìm hiểu những điều thú vị.

Xem tất cả bài viết