Ảo thuật bài – Tập 15: Lá bài tiên tri

Một trò ảo thuật bài về toán học khá thú vị kèm theo sự phối hợp của đạo của ảo thuật chú hề đổi màu. Trò ảo thuật này đem đến hiệu ứng tiên tri, khán giả sẽ chọn đúng con bài mà chú hề đang giữ.

Ngọc Nguyễn

Thích ảo thuật và tìm hiểu những điều thú vị.

Xem tất cả bài viết