Ảo thuật bài – Tập 16: Lá bài tiên tri V2

Đây là một trong những trò ảo thuật bài về tiên tri, toán học hay nhất thế giới. Khán giả tự chọn hai con bài khi kinh. Sau đó, bộ bài được gôm lại và ảo thuật gia sẽ lấy ra những con bài tiên tri để tìm ra vị trí chính xác của con bài mà khán giả đã chọn.

Ngọc Nguyễn

Thích ảo thuật và tìm hiểu những điều thú vị.

Xem tất cả bài viết