Ảo thuật bài – Tập 18: Bác sĩ Đá Lầy phiên bản 2

Đây là hhiên bản cải tiến của một trò ảo thuật bài kinh điển. Phối hợp với các kỹ thuật cơ bản, trò ảo thuật khiến khán giả ngạc nhiên vì sự thay đổi màu sắc liên tục của các quân Ace.

Những kỹ năng sử dụng trong trò ảo thuật này:
Kỹ năng ảo thuật bài: Elmsley Count
Kỹ năng ảo thuật bài: Pinky Pulldown

Ngọc Nguyễn

Thích ảo thuật và tìm hiểu những điều thú vị.

Xem tất cả bài viết