Ảo thuật bài – Tập 19: Lá bài tiên tri V3

Một trò ảo thuật tâm linh với bộ bài. Bạn chuẩn bị sẵn một lá bài tiên tri. Sau đó, bạn cho khán giả lấy ra những quân bài bất kỳ ở giữa bộ bài. Bạn và khán giả sẽ chỉ các quân bài, sau đó, người đối diện sẽ bỏ đi một con họ muốn. Cứ thế, cho đến khi chỉ còn lại duy nhất một quân bài trên bàn. Quân bài đó chính là quân bài mà bạn tiên tri.

Ngọc Nguyễn

Thích ảo thuật và tìm hiểu những điều thú vị.

Xem tất cả bài viết