Ảo thuật bài – Tập 3: Cách phát bài siêu chính xác

Một trò ảo thuật siêu hay mà khi thực hiện thành công thì mọi người sẽ xem bạn như “thần bài”. Bạn sẽ có khả năng phát rất nhiều đôi dù bộ bài đã được xào kỹ càng. Mẹo sử dụng ở đây là ứng dụng nguyên lý của bộ bài Svengali kinh điển trong ảo thuật.

Ngọc Nguyễn

Thích ảo thuật và tìm hiểu những điều thú vị.

Xem tất cả bài viết