Ảo thuật bài – Tập 5: Phục hồi khối Rubic

Một trò ảo thuật cực hay với sự kết hợp của nhiều kỹ năng ảo thuật bài cơ bản như Palm, Elmsley Count, Stuart Gordon Double … Trò ảo thuật này không dễ, nhưng cũng không quá khó để có thể thực hiện. Chỉ cần tập luyện một khoảng thời gian là bạn có thể khiến mọi người “lé mắt” với khả năng biến ảo màu sắc của những con bài.

Các kỹ năng sử dụng trong trò ảo thuật này:
Kỹ năng ảo thuật bài – Elmsley Count
Kỹ năng ảo thuật bài – Palm Card
Kỹ năng ảo thuật bài – Stuart Gordon Double Lift

Ngọc Nguyễn

Thích ảo thuật và tìm hiểu những điều thú vị.

Xem tất cả bài viết