Ảo thuật biến lá bài thành hộp diêm

Hiệu ứng ảo thuật

Một lá bài biến thành một hộp diêm.

Bí mật ảo thuật

Cắt lá bài cho vừa với một nửa của hộp diêm và dán một nửa lá bài vào phần trên của hộp diêm. Gấp một nửa lá bài không dán lại, dùng nhãn của một cái hộp diêm khác dán lên mặt sau của lá bài bị gấp. Như vậy, khi lá bài được gấp lại, khán giả sẽ thấy một hộp diêm bình thường.

Ảo thuật biến lá bài thành hộp diêm

Đầu tiên, bạn cho khán giả thấy lá bài, hộp diêm được dấu đằng sau nó. Dùng tay che lá bài và bí mật gấp lá bài lại. Khi bạn bỏ tay ra, khán giả sẽ lá bài đã được “ảo thuật” thành một hộp diêm.

Ngọc Nguyễn

Thích ảo thuật và tìm hiểu những điều thú vị.

Xem tất cả bài viết