Ảo thuật chiếc vòng xuyên qua dây

Hiệu ứng ảo thuật

Một chiếc vòng xuyên qua sợi dây được cột ở hai đầu cổ tay của bạn.

Bí mật ảo thuật

Bạn cần hai chiếc vòng giống nhau và một sợi dây dài. Bí mật để một chiếc vòng trong tay bạn, dấu nó ở dưới ống tay áo của bạn. Mời hai khán giả cột hai đầu sợi dây vào hai cổ tay của bạn. Cho khán giả xem chiếc vòng hoàn toàn bình thường.

Ảo thuật chiếc vòng xuyên qua dây

Quay người đi, nhanh chóng kéo chiếc vòng được dấu xuống dưới và dấu chiếc vòng kia vào túi áo. Quay người lại và cho khán giả thấy chiếc vòng đã xuyên qua sợi dây một cách thần kỳ.

Ngọc Nguyễn

Thích ảo thuật và tìm hiểu những điều thú vị.

Xem tất cả bài viết