Ảo thuật dễ làm với bộ bài 2018

Một trò ảo thuật bài về tiên tri khá thú vị. Khán giả sẽ là người chính tay lấy ra con bài tiên tri của họ và chính con bài đó sẽ tìm ra con bài mà họ chọn tiếp theo. Trò ảo thuật này có hiệu hay vì hầu như khán giả sẽ là người thực hiện các động tác trong trò ảo thuật. Đây là một trò ảo thuật mà khán giả sẽ tự làm bản thân ngạc nhiên.

Các kỹ năng sử dụng trong trò ảo thuật này:
Kỹ năng ảo thuật bài – Jay Ose’s Cut

Ngọc Nguyễn

Thích ảo thuật và tìm hiểu những điều thú vị.

Xem tất cả bài viết