Ảo thuật đi xuyên tờ giấy hay nhất

Hiệu ứng ảo thuật

Một tờ giấy được cắt đặt biệt để bản có thể đi xuyên qua nó.

Bí mật ảo thuật

Nói với khán giả rằng bạn có thể đi qua một tờ giấy và sau đó thực hiện cách cắt giấy như sau. Gấp đôi tờ giấy lại theo chiều ngang. Cắt xen kẻ tờ giấy từ hai hướng của tờ giấy được gấp, bạn cắt càng nhiều đường thì vòng giấy bạn tạo ra càng lớn. Mở tờ giấy ra và cắt dọc theo phần giữa của tờ giấy.

Ảo thuật đi xuyên tờ giấy hay nhất

Bây giờ bạn chỉ việc bung tờ giấy ra và bạn đã có một vòng giấy lớn đủ để bạn có thể đi xuyên qua.

Ngọc Nguyễn

Thích ảo thuật và tìm hiểu những điều thú vị.

Xem tất cả bài viết