Ảo thuật điều khiển quả banh tự di chuyển

Hiệu ứng ảo thuật

Quả banh tự lăng trên bàn cho đến khi bạn bảo nó dừng lại.

Bí mật ảo thuật

Dưới chiếc khăn trải bàn có một chiếc vòng nhỏ được buộc vào một sợi chỉ. Sợi chỉ được kéo dài một đầu về phía nơi phụ tá bí mật của bạn ngồi. Một quả banh nhỏ được đặt trên bàn, ở giữa chiếc vòng.

Ảo thuật điều khiển quả banh tự di chuyển

Khi bạn đọc một câu “thần chú”, phụ tá của bạn sẽ kéo sợi chỉ và khiến quả banh di chuyển. Khi bạn lấy quả banh lên và cho khán giả xem. Người phụ tá của bạn cũng sẽ kéo cái vòng ra khỏi khăn trải bàn và dấu nó đi.

Ngọc Nguyễn

Thích ảo thuật và tìm hiểu những điều thú vị.

Xem tất cả bài viết