Ảo thuật lấy tứ quý Ace siêu đơn giản

Đây là một trò ảo thuật bài không đòi hỏi bất kỳ kỹ năng nào cả nhưng lại có hiệu ứng hết sức ấn tượng. Ảo thuật gia sẽ phối hợp với khán giả và tìm ra 4 quân Ace khi làm theo sự hướng dẫn của … khán giả.

Ngọc Nguyễn

Thích ảo thuật và tìm hiểu những điều thú vị.

Xem tất cả bài viết