Ảo thuật quân bài và con số

Hiệu ứng ảo thuật

Bạn lấy ra các con bài có số điểm tương ứng với con số được chọn.

Bí mật ảo thuật

Bạn bỏ 4 con bài A, 2, 4, 8 vào trong túi áo. Đưa bộ bài còn lại cho khán giả xào lên. Nói khán giả chọn một con bài và bạn sẽ lấy ra số lá bài có số điểm tương ứng. Trong trường hợp này, chất của lá bài không quan trọng.
Bốn lá bài mà bạn cất lúc đầu có thể tính ra tất cả các điểm của tất cả các lá bài khác. Đây là một nguyên tắc toán học về cách viết các số nguyên dương dưới dạng tổng của các lũy thừa cơ số 2.

Ảo thuật quân bài và con số

Ví dụ, khi khán giả chọn con 9, bạn lấy ra con A và 8. Khi khán giả chọn con K (13 điểm) bạn sẽ lấy ra A, 4 và 8.

Ngọc Nguyễn

Thích ảo thuật và tìm hiểu những điều thú vị.

Xem tất cả bài viết