Ảo thuật tiên tri lựa chọn của khán giả

Hiệu ứng ảo thuật

Tên một Thủ Đô sẽ được chọn. Bên trong phong bì sẽ có một tờ giấy tiên tri chính xác lựa chọn của khán giả.

Bí mật ảo thuật

Viết tên thủ đô của một nước bất kỳ vào tờ giấy và bỏ vào phong bì. Bạn yêu cầu các khán giả đọc tên các thủ đô và ghi chúng vào các mảnh giấy, gấp lại, sau đó bỏ vào chiếc hộp. Thật sự, khi nghe khán giả đọc tên, bạn chỉ ghi đúng một tên giống với tên bạn ghi trong tờ giấy trong phong bì.

Ảo thuật tiên tri lựa chọn của khán giả

Một khán giả bất kỳ sẽ chọn một tờ giấy. Khi đó, hãy mở phong bì ra, chắc chắn lời tiên tri trong phong bì sẽ đúng với sự lựa chọn của khán giả.

Ngọc Nguyễn

Thích ảo thuật và tìm hiểu những điều thú vị.

Xem tất cả bài viết