Cách biểu diễn ảo thuật thần giao cách cảm với những que diêm

Hiệu ứng ảo thuật

Bạn có thể biết chính xác có bao nhiêu que diêm được di chuyển khi bạn quay người đi.

Bí mật ảo thuật

Bí mật chấm các chấm tròn bằng bút chì lên que diêm, thực hiện với cả bốn mặt của que diêm, sau đó bỏ que diêm trở vào hộp. Khi bạn biểu diễn, lấy 10 que diêm ra từ hộp diêm và xếp chúng song song với nhau. Que diêm làm dấu sẽ được đặt đầu tiền từ bên trái sang.

Cách biểu diễn ảo thuật thần giao cách cảm với những que diêm

Quay người đi, và yêu cầu khán giả di chuyển các que diêm, mỗi lần một que, từ trái sang phải. Khi bạn quay người trở lại, bạn chỉ việc tìm que diêm được làm dấu và đếm từ que diêm đó sang bên phải, số que diêm đếm được sẽ là số que diêm mà khán giả di chuyển.

Ngọc Nguyễn

Thích ảo thuật và tìm hiểu những điều thú vị.

Xem tất cả bài viết