Dạy ảo thuật làm tờ báo và cái ly bay

Hiệu ứng ảo thuật

Hai cốc thủy tinh được treo lơ lửng dưới một tờ báo cân bằng bởi đây đũa phép.

Bí mật ảo thuật

Bẻ một cái kẹp giấy thành hình chữ U, khớp theo cây đũa và dán nó vào tờ báo. Dán một sợi dây vào tờ báo. Tờ báo được trình ra và xếp thành một ống phẳng dài. Sợi dậy bí mật nên ở về hướng của cạnh tờ báo gần bạn nhất.

Dạy ảo thuật làm tờ báo và cái ly bay

Để tờ báo lên hai cái ly thủy tinh, hãy chắc rằng sợi dây trên tờ báo đi vào dưới hai ly thủy tinh. Để cây gậy ở giữa hai ly thủy tinh và nhấc tờ báo lên. Tờ báo sẽ nhấc lên và kéo theo hai cái ly thủy tinh.

Ngọc Nguyễn

Thích ảo thuật và tìm hiểu những điều thú vị.

Xem tất cả bài viết