Không ngờ cách cắt giấy cũng làm ảo thuật được

Hiệu ứng ảo thuật

Ba chiếc vòng bằng giấy được cắt và đem đến những kết quả bất ngờ.

Bí mật ảo thuật

Bạn cần ba mảnh giấy dài khoảng 20cm và rộng 2cm. Dán hai đầu của mảnh thứ nhất lại để tạo thành một vòng giấy. Làm tương tự với mảnh thứ hai, nhưng lần này bạn cần xoay ngược một đầu giấy lại khi dán. Khi làm mảnh giấy thứ ba, bạn xoay ngược cả hai đầu lại và dán vào nhau.

Không ngờ cách cắt giấy cũng làm ảo thuật được

Dùng kéo cắt lần lược ở giữa ba cái vòng giấy. Vòng thứ nhất sẽ cho ra hai chiếc vòng tương tự nhau như bình thường. Vòng thứ hai sẽ cho ra một chiếc vòng lớn gấp đôi. Và vòng thứ ba sẽ cho ra hai chiếc vòng lồng vào nhau một cách khó giải thích.

Ngọc Nguyễn

Thích ảo thuật và tìm hiểu những điều thú vị.

Xem tất cả bài viết