Kinh ngạc với cách ảo thuật gia tìm ra con bài khán giả chọn

Một mẹo ảo thuật sử dụng Key Card và Stack Deck kết hợp với nhau để tìm ra quân bài khán giả chọn. Điều hay nhất của mẹo này, đó là bạn có thể cho khán giả làm tất cả mọi việc, khán giả có thể chẻ bài đến hai lần, nhưng bạn vẫn có thể tìm ra quân bài mà khán giả đã chọn.

Ngọc Nguyễn

Thích ảo thuật và tìm hiểu những điều thú vị.

Xem tất cả bài viết