Kỹ năng ảo thuật bài: Ascanio Spread

Ascanio Spread là một động tác cơ bản trong ảo thuật bài. Động tác này giúp che giấu đi tất cả các lá bài ở dưới quân bài thứ hai khi xòe bốn quân bài ra. Thông thường, số lượng lá bài được che giấu dao động từ một lá đến bốn lá. Nếu số lá bài che giấu quá nhiều sẽ dễ lộ khi biểu diễn.

Các trò ảo thuật có sử dụng Ascanio Spread:
Ảo thuật bài – Pad Xanh Seri – Tập 30
Ảo thuật bài – Tập 10: Dòng chảy thủy ngân

Ngọc Nguyễn

Thích ảo thuật và tìm hiểu những điều thú vị.

Xem tất cả bài viết