Kỹ năng ảo thuật bài: Bertram Change

Bertram Change là một kỹ thuật đổi màu lá bài rất đẹp mắt. Kỹ thuật này giúp bạn biến đổi nhanh chóng giữa hai lá bài với nhau một cách liên tục. Không có nhiều trò ảo thuật hoặc bài diễn cần đến kỹ thuật này, nhưng đây là một kỹ thuật bạn nên tập luyện để phát triển đam mê ảo thuật của bạn.

Ngọc Nguyễn

Thích ảo thuật và tìm hiểu những điều thú vị.

Xem tất cả bài viết