Kỹ năng ảo thuật bài: Center Double Lift

Đây là một động tác cầm hai lá khá đẹp mắt và hữu ích. Động tác này giúp bạn cầm hai lá ở giữa của bộ bài, chính vì thế, bạn không cần phải làm dấu trước khi cầm, mà bạn sẽ đếm và cảm nhận lá bài ngay khi kéo bộ bài. Điều này khiến cho động tác đẹp mắt và khó lộ hơn các động tác cầm hai lá thông thường.

Ngọc Nguyễn

Thích ảo thuật và tìm hiểu những điều thú vị.

Xem tất cả bài viết