Kỹ năng ảo thuật bài: Elmsley Count

Elmsley Count là một kỹ năng ảo thuật bài cực kỳ quan trọng, một kỹ nằng mà bạn phải học khi chơi ảo thuật bài. Tương tự như Double Lift, Elmsley Count là động tác được dùng rất nhiều trong các trò ảo thuật bài khác nhau.

Các trò ảo thuật sử dụng kỹ năng này:
Ảo thuật bài – Tập 5: Phục hồi khối Rubic
Ảo thuật bài – Tập 18: Bác sĩ Đá Lầy phiên bản 2

Ngọc Nguyễn

Thích ảo thuật và tìm hiểu những điều thú vị.

Xem tất cả bài viết