Kỹ năng ảo thuật bài: Hindu False Shuffle

Một kỹ thuật đơn giản và tuyệt vời để điều khiển một hoặc nhiều quân bài ở trên đầu của bộ bài. Kỹ thuật này dựa trên cơ sở của động tác xào bài bình thường tại Việt Nam, nên nó quen thuộc và ít bị nghi ngờ hơn các kỹ thuật xào bài giả khác.

Ngọc Nguyễn

Thích ảo thuật và tìm hiểu những điều thú vị.

Xem tất cả bài viết