Kỹ năng ảo thuật bài: Magician Choice

Magician Choice là kỹ thuật được ứng dụng hết sức rộng rãi trong ảo thuật bài, ảo thuật tâm linh và cả ảo thuật tổng hợp. Kỹ thuật này có nhiều biến thể khác nhau nhưng cùng chung một mục đích đó là ép khán giả chọn những gì ảo thuật gia muốn. Đây là một kỹ thuật rất hữu dụng trong ảo thuật.

Ngọc Nguyễn

Thích ảo thuật và tìm hiểu những điều thú vị.

Xem tất cả bài viết