Kỹ năng ảo thuật bài: Palm Card

Palm Card là một kỹ thuật giúp bạn giấu quân bài trong lòng bàn tay một cách nhanh chóng mà khán giả không hề hay biết. Một yếu tố hết sức quan trọng của kỹ thuật này đó là cách bạn đánh lạc hướng khán giả. Nếu bạn làm chủ được sự tập trung của khán giả, thì bạn có thể dễ dàng thực hiện động tác ảo thuật này mà họ không hề hay biết.

Các trò ảo thuật sử dụng kỹ năng này:
Ảo thuật bài – Tập 5: Phục hồi khối Rubic
Ảo thuật bài – Tập 12: Số 4 biến đổi

Ngọc Nguyễn

Thích ảo thuật và tìm hiểu những điều thú vị.

Xem tất cả bài viết