Kỹ năng ảo thuật bài: Pinky Pulldown

Pinky Pulldown là một động tác phụ trợ quan trọng trong ảo thuật bài. Rất nhiều kỹ năng, trò ảo thuật đều cần dùng đến động tác này. Động tác này giúp bạn làm dấu một hoặc nhiều lá bài ở dưới cùng của bộ bài, sau đó phối hợp với các kỹ năng và trò ảo thuật khác.

Một vài trò ảo thuật sử dụng kỹ năng này:
Ảo thuật bài – Tập 18: Bác sĩ Đá Lầy phiên bản 2

Ngọc Nguyễn

Thích ảo thuật và tìm hiểu những điều thú vị.

Xem tất cả bài viết