Kỹ năng ảo thuật bài: Slip Shuffle

Slip Shuffle là một động tác xào bài giả hữu ích giúp bạn giữ nguyên vị trí quân bài dưới cùng của bộ bài. Ngoài ra, nếu bạn kết hợp động tác này với Overhand False Shuffle, bạn còn có thể điều khiển cả quân đầu tiên và quân cuối cùng của bộ bài.

Kỹ năng ảo thuật bài liên quan:
Kỹ năng ảo thuật bài: Overhand False Shuffle

Ngọc Nguyễn

Thích ảo thuật và tìm hiểu những điều thú vị.

Xem tất cả bài viết