Kỹ năng ảo thuật bài: Spring Cards

Spring là một động tác trong múa bài. Tuy nhiên, động tác này cũng rất hữu dụng trong ảo thuật bài, nó khiến màn ảo thuật trở nên đẹp mắt hơn. Ngoài ra, có một số kỹ thuật ảo thuật bài cũng sử dụng Spring như một phương thức ngụy trang và điều khiển lá bài.

Ngọc Nguyễn

Thích ảo thuật và tìm hiểu những điều thú vị.

Xem tất cả bài viết