Mẹo ảo thuật đơn giản để tìm con bài khán giả chọn

Đây là trò ảo thuật sử dụng mẹo đơn giản để tìm ra lá bài khán giả chọn. Khán giả sẽ được chọn một con bài ngẫu nhiên, bỏ vào giữa bộ bài, bộ bài được xào lên thật sự, và bạn tìm ra được con bài họ chọn. Khuyết điểm duy nhất của trò ảo thuật này là quá trình xếp đặt. Tuy nhiên, bỏ một chút thời gian ra để chuẩn bị một trò ảo thuật hay cũng là hoàn toàn xứng đáng.

Các kỹ năng sử dụng trong trò ảo thuật này:
Kỹ năng ảo thuật bài – Overhand False Shuffle

Ngọc Nguyễn

Thích ảo thuật và tìm hiểu những điều thú vị.

Xem tất cả bài viết