ThẻẢo Thuật Bài Đỏ Đen

00002-Đỏ Đen Bất Ngờ

Bạn cho khán giả xem 8 quân bài, 4 đỏ và 4 đen. Bạn xếp xen kẽ các lá bài với nhau và cho khán giả xem lại một lần nữa.

Sau một cái búng tay, một tụ bài biến từ đỏ đen xen kẽ thành một màu đỏ. Lúc này, bạn sẽ hỏi khán giả vậy tụ còn lại là màu gì.

Khán giả thường sẽ nghĩ tụ đó là màu đen, nhưng sự thật làm họ bất ngờ đó là tụ bài đã biến thành một tứ quý.

Thẻ