ThẻẢo Thuật Bài Tiên Tri

00001-Con 5 Tiên tri

Khán giả chọn một quân bài, bạn sẽ cắt bài để quân bài đó lạc vào giữa bộ bài. Sau đó, bạn sẽ búng tay một cái, một quân bài sẽ lật ngược lại ở giữa bộ bài.

Tất nhiên, đó không phải là quân bài mà khán giả chọn. Đó là quân bài tiên tri, bạn đếm theo số lá bài của quân bài, bạn sẽ gặp quân bài mà khán giả chọn.

Điều bất ngờ hơn nữa, các con bài bạn đếm sẽ là một tứ quý.

Thẻ