ThẻẢo Thuật Bài Tứ Quý

00002-Đỏ Đen Bất Ngờ

Bạn cho khán giả xem 8 quân bài, 4 đỏ và 4 đen. Bạn xếp xen kẽ các lá bài với nhau và cho khán giả xem lại một lần nữa.

Sau một cái búng tay, một tụ bài biến từ đỏ đen xen kẽ thành một màu đỏ. Lúc này, bạn sẽ hỏi khán giả vậy tụ còn lại là màu gì.

Khán giả thường sẽ nghĩ tụ đó là màu đen, nhưng sự thật làm họ bất ngờ đó là tụ bài đã biến thành một tứ quý.

00001-Con 5 Tiên tri

Khán giả chọn một quân bài, bạn sẽ cắt bài để quân bài đó lạc vào giữa bộ bài. Sau đó, bạn sẽ búng tay một cái, một quân bài sẽ lật ngược lại ở giữa bộ bài.

Tất nhiên, đó không phải là quân bài mà khán giả chọn. Đó là quân bài tiên tri, bạn đếm theo số lá bài của quân bài, bạn sẽ gặp quân bài mà khán giả chọn.

Điều bất ngờ hơn nữa, các con bài bạn đếm sẽ là một tứ quý.

Thẻ