Trò ảo thuật bài hack não nhất 2018

Một trò ảo thuật thuộc thể loại “đánh vần” khá thú vị. Bộ bài sẽ được khán giả xào chẻ thoải mái, sau đó khán giả sẽ chọn một lá bài bất kỳ. Khán giả cũng sẽ là người kinh bài để cho con bài lạc vào giữa. Và với “câu thần chú” đặc biệt, bạn yêu khán giả đánh vần từng chữ trong AOTHUATBAI và tìm ra con bài của họ.

Trò ảo thuật bài hack não nhất 2018

Bí mật ở là việc chúng ta sẽ sử dụng lá bài được bẻ cong để làm dấu. Nhờ lá bài này, bạn có thể thiết lập lại thứ tự của các lá bài khi đã được kinh bài một cách ngẫu nhiên. Khi làm đúng công thức, lá bài khán giả chọn sẽ ở vị trí thứ mười từ trên đếm xuống. Bạn có thể sử dụng AOTHUATBAI để đánh vần, hoặc sử dụng bất kì từ nào có mười chữ cái bạn muốn.

Ngọc Nguyễn

Thích ảo thuật và tìm hiểu những điều thú vị.

Xem tất cả bài viết